Denmark Metal Ligaen

Friday 22nd of September 2023
1:00 PM
302609 Herlev
+1½ ( -300 )
5½ ( -120 )
-120
302610 Frederikshavn
-1½ ( +200 )
5½ ( -120 )
-120
1:30 PM
302611 Esbjerg
+1½ ( -195 )
5½ ( -120 )
+130
302612 Herning Blue Fox
-1½ ( +148 )
5½ ( -120 )
-170
1:30 PM
302613 Odense Bulldogs
-1½ ( EV )
6½ ( -110 )
-245
302614 Rodovre Mighty Bulls
+1½ ( -140 )
6½ ( -130 )
+175
1:30 PM
302615 Aalborg
-1½ ( +125 )
5½ ( -120 )
-195
302616 Sonderjyske Ishockey
+1½ ( -165 )
5½ ( -120 )
+148
Sunday 24th of September 2023
10:00 AM
302617 Frederikshavn
-
-
-
302618 Esbjerg
-
-
-